ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άντια Παυλίδου
Τηλ: 22 744 435
Email: a.pavlidou@phileleftheros.com

Δήμος Δημοσθένους
Tηλ: 22 744 464
Email: demos.d@phileleftheros.com

Μενέλαος Μιχαήλ
Tηλ: 22 744 465
Email: menelaos.michael@phileleftheros.com

Μαρία Αδάμου
Tηλ: 22 744 463
Email: maria.adamou@phileleftheros.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ACTIVE 107.4 & 102.5 FM
Διογένους 1, 2404 Εγκωμη
ΤΘ 21094, 1501
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22 744 300,
Φαξ: 22 744 068