Επικοινωνήστε με τον ραδιοσταθμό

For Advertising

Άντια Παυλίδου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 435
Email: a.pavlidou@phileleftheros.com

Δήμος Δημοσθένους

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 464
Email: demos.d@phileleftheros.com

Μενέλαος Μιχαήλ

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 465
Email: menelaos.michael@phileleftheros.com

Μαρία Αδάμου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 463
Email: maria.adamou@phileleftheros.com