ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άντια Παυλίδου
Τηλ: 22 744 435
Email: [email protected]

Μαρία Αδάμου
Tηλ: 22 744 463
Email: [email protected]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ACTIVE 107.4 & 102.5 FM
Διογένους 1, 2404 Εγκωμη
ΤΘ 21094, 1501
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22 744 300,
Φαξ: 22 744 068