Ο Αctive και το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών ΜΠΛΕ της Ελληνικής Τράπεζας σου φτιάχνουν τον μήνα με €1,000

Το πρωινό του Active  με την Σύλια Ιωαννίδου και το Τάσο Θεοδώρου, θα προσφέρουν σ’ έναν τυχερό ακροατή που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό, τη δυνατότητα να κερδίσει €1,000 σε δωροκουπόνια  (από εταιρείες/συνεργάτες)  της Ελληνικής Τράπεζας και του Active. Το δωροκουπόνια θα αφορούν ψώνισμα του μήνα από Υπεραγορά, βενζίνη και δωροκουπόνια από κατάστημα με ηλεκτρικά είδη.

Τα δώρα είναι:

 • €300 κουπόνια από Σκλαβενίτη
 • €300 κουπόνια από Πετρολίνα
 • €400 κουπόνια Stephani

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Ο διαγωνισμός ισχύει από την Δευτέρα 15/11/2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26/11/2021 συμπεριλαμβανομένης (στις 10:00)
 2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 3. Ο Νικητής θα είναι αυτός που θα ακολουθήσει την διαδικασία (μέσω instagram) κάνοντας follow, like και tag 2 άτομα. Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει μέσα από application και θα αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Active.
 4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε Νικητή, σε οποιοδήποτε στάδιο, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 5. Τα δωροκουπόνια δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με οποιοδήποτε άλλο δώρο της εταιρείας ή με μετρητά. H εξαργύρωση των δώρων διέπεται από τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις εξαργύρωσης των αντίστοιχων καταστημάτων και εταιρειών.

Στο δώρο δεν περιλαμβάνεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους συμμετοχής. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή και την χρήση του δώρου, και οποιεσδήποτε προϋποθέσεις τίθενται για την εξαργύρωση, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Νικητή.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις ή από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτους σε σχέση με το δώρο. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλικά ήθελε προκληθεί σε αυτούς κατά την χρήση του δώρου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται σε σχέση με την ποιότητα του δώρου και/ή των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή  γεγονότα ανωτέρας βίας. Επιπρόσθετα, ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραλαβή  του Επάθλου ή η χρήση του δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή/και από τυχαία γεγονότα.

 • Ο τυχερός/η θα πρέπει να παραλάβει προσωπικά από τα Γραφεία του Σταθμού (Διογένους 1, Έγκωμη) ή από το κατάστημα (μετά από συνεννόηση) το δώρο του, μέχρι την ημερομηνία που θα τον ενημερώσει η Διοργανώτρια. Το Έπαθλο θα παραδίδεται μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο νικητής, αρνηθεί ή καθυστερήσει με οποιοδήποτε τρόπο να παραλάβει το Έπαθλο, το πρόσωπο αυτό θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Επάθλου και η συμμετοχή του θα ακυρώνεται.
 •  Με την παραλαβή του Επάθλου, οι νικητές δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους σε οποιαδήποτε  διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ονομάτων των νικητών αλλά πιθανό να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης.
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα αρχειοθετηθούν στην Εταιρεία και θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια εταιρεία να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους πιο πάνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των πιο πάνω μέχρι δευτέρου βαθμού. Ο αποκλεισμός των ανωτέρω μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 • Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της διάρκειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης καθώς και από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
 • Η συμμετοχή στη κλήρωση συνεπάγει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής τόσο στο Διαγωνισμό όσο και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.