Επικοινωνήστε με τον ραδιοσταθμό

  For Advertising

  Άντια Παυλίδου

  Διαφημίσεις

  Τηλ: 22 744 435
  Email: [email protected]

  Μαρία Αδάμου

  Διαφημίσεις

  Τηλ: 22 744 463
  Email: [email protected]