Επικοινωνήστε με τον ραδιοσταθμό

For Advertising

Άντια Παυλίδου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 435
Email: [email protected]

Δήμος Δημοσθένους

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 464
Email: [email protected]

Μενέλαος Μιχαήλ

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 465
Email: [email protected]

Μαρία Αδάμου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 463
Email: [email protected]