Επικοινωνήστε με τον ραδιοσταθμό

For Advertising

Παπαδέλης Γιώργος

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 420
Email: [email protected]

Άντια Παυλίδου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 435
Email: [email protected]

Μαρία Αδάμου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 463
Email: [email protected]