Επικοινωνήστε με τον ραδιοσταθμό

For Advertising

Τασούλα Ιωακείμ

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 469
Email: [email protected]

Άντια Παυλίδου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 435
Email: [email protected]

Μαρία Αδάμου

Διαφημίσεις

Τηλ: 22 744 463
Email: [email protected]